Berekening woonkrediet

De berekening van een woonkrediet lijkt complexer dan het eigenlijk is. In principe bent u met de informatie waarover u zelf beschikt eigenlijk perfect in staat om zelf de berekening van het woonkrediet uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van een aflossingsvrije hypotheek of een ander woonkrediet met een variabele rente wordt de berekening echter wat bemoeilijkt en kan het noodzakelijk zijn om een beroep te doen op een woonkrediet simulatie of een financieel adviseur zodat deze u kan aangeven welk woonkrediet het beste voldoet aan uw voorwaarden en vooral aan uw budget.

De standaard berekening woonkrediet is echter zeer eenvoudig. We nemen het bedrag dat u wenst te lenen en delen dit door het aantal jaren waarover u het krediet wenst af te betalen. Vervolgens delen we het bekomen bedrag door 12 zodat we eveneens weten hoeveel er maandelijks afbetaald zal moeten worden. Bovenop het maandelijks af te betalen bedrag zal vervolgens ook nog de rente berekend worden. Wanneer het een vaste rente betreft weet u dat het percentage kosten over de volledige looptijd van de overeenkomst gelijk blijft. Betreft het een variabele rente, dan dient u rekening te houden met eventuele marges, zowel positief als negatief.