Hypothecaire lening zwarte lijst

In de financiële wereld kennen de termen ‘zwarte lijst’ een negatieve bijklank. Een kredietnemer komt op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België terecht wanneer hij gedurende een zekere periode (3 maand) te laat is met het aflossen van zijn krediet. Wanneer u een lening wenst af te sluiten, dan zal de kredietinstelling [...]

Hypothecaire lening met zwarte lijst notering

Bij een zwarte lijst notering denkt men meteen aan het hebben van financiële problemen. De kredietnemer was namelijk niet in staat om een krediet tijdig af te lossen. Wanneer deze persoon nu (met een notering op de lijst) een lening wenst af te sluiten, dan zal dit het nodige argwaan wekken bij de financiële instelling. [...]

Zwarte lijst hypotheek

In België kennen we het principe van de zwarte lijst. Over het algemeen kan men stellen dat u op deze lijst genoteerd komt te staan indien u een krediet gedurende 3 maanden niet meer tijdig kunt aflossen. Wanneer u met zo’n zwarte lijst notering een hypotheciare lening komt afsluiten bij een reguliere bankinstelling, dan komt [...]